Tác giả Mạch Kiêu Dương - Danh sách truyện của tác giả Mạch Kiêu Dương

Mạch Kiêu Dương

Thời điểm sáu năm trước, Mậu Hinh vì song thân không còn mầ phải nương nhờ Minh gia. Người người bắt nạt cô khiến cho cô trở thành một kẻ mù lòa! Mậu Hinh trở về sau sáu năm chạy trốn ra nước ngoài, cô xoay người trở thành một kiểm sát trưởng khiến người khác nghe danh
Chương mới nhất: