Tác giả Mạt Lăng Biệt Tuyết - Danh sách truyện của tác giả Mạt Lăng Biệt Tuyết

Mạt Lăng Biệt Tuyết

Tiên rèn, tiên chi thợ rèn. Đến từ nông thôn thiếu niên Giang Xuyên, thật vất vả đi qua tầng tầng khảo hạch gia nhập Thanh Long bang, trở thành Thanh Long bang Binh khí đường Rèn doanh một viên. Mà lúc này, Giang Xuyên ngẫu nhiên phát hiện một cái kỳ

Nam Nhân Vô Pháp Tu Luyện Đích Thế Giới Đây là một cái kỳ dị thế giới Chỉ có nữ tính mới có thể tu luyện Vũ Đạo! Nữ thị trưởng! Nữ tướng quân! Nữ hiệu trưởng! Nữ thương nhân! Nữ cường nam yếu, nữ tính kỳ thị nam nhân Sở Đào xuyên qua đến thế giới này, &

Người ta sở cầu, cưỡi cơn gió lốc trên chín tầng trời! Người ta sở dục, ngự khí vân du giữa tứ hải! Người ta sở nguyện, đại đạo thanh thiên ta tự tiên! ... Một người thanh niên trong chốn võ lâm, một lần thiện niệm, ngẫu nhiên nhặt được một cái thần bí phiến gỗ. Từ đó, tron

Tung hoành phương đông thế giới đừng có có thể địch giả, mới có thể võ đạo xưng thần, là vì vô địch Võ Thần! . . . Phương đông thế giới, các nước san sát, ngàn vạn tông môn, thiên tài như mưa, cường giả như vân! Cổ Siêu, ngoại môn đệ

Đây là một cái to lớn tu tiên thế giới. Yến Chân, trùng sinh trở về hơn một trăm năm trước chính mình thiếu niên thời đại. Trùng sinh trở về, nắm giữ vô số tiên đạo bí văn, thề phải bước trên tiên đạo đỉnh phong. Tu tiên chi đạo, dài đằng đẵng đường dài,

Tay cầm ba thước Thanh Phong, học trăm môn kiếm pháp, ngộ ra chân lý kiếm đạo. Lục Nguyên, một đệ tử bình thường của Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn, vốn cho rằng mình có thể nhàn rỗi bình yên cả đời nhưng vì sư phó thọ nguyên không nhiều, đủ loại khiêu chiến ập đế