Tác giả Minh Nguyệt Kiêu Dương - Danh sách truyện của tác giả Minh Nguyệt Kiêu Dương

Minh Nguyệt Kiêu Dương

Vô Cực Thần Vương, đứng đầu Chúng Thần Thần Giới, vì siêu thoát mà chiến đấu với Chí Cao Thần, chiến hơn trăm năm thì bị Chí Cao Thần đánh hình thần câu diệt, may mắn còn một tia Tinh Phách chuyển thế vào Hạ Vị Không Gian. Bị phế Hoàng Tử, trở thành tiện
Chương mới nhất: Chương 3488: Kiếm quyết