Tác giả Mộ Vũ Thần Thiên - Danh sách truyện của tác giả Mộ Vũ Thần Thiên

Mộ Vũ Thần Thiên

Xuyên qua tiên hiệp thế giới, kim thủ chỉ đến chậm một trăm năm. Cái này cái tông môn vô cùng keo kiệt, trên có sư tôn mỗi ngày tống tiền, dưới có sư đệ mỗi ngày bại hoại thanh danh của ta, thật vất vả tích góp chút linh thạch, hết lần này tới lần kh&
Chương mới nhất:

Đây là một cái thần kỳ thế giới, có cường giả Xan Hà thực khí, có Hoang Thú gào rú Sơn Hà, có thần thông diệu pháp thông thiên, có pháp bảo hủy thiên diệt địa, có Linh Đan thoát thai hoán cốt, có tiên trận bao phủ Chư

Thôn Thiên chí tôn Lăng Tiêu, Chiến Thần đại lục Thập Đại Phong Hào chí tôn đứng đầu, chạm tới Thần Linh cảnh giới cường giả tuyệt thế, nhưng bị bằng hữu hãm hại mà chết, sống lại với vạn năm sau một cái bình thường thiếu niên trên người. Quyền ra Càn Khôn động, niệm Tinh
Chương mới nhất: