Tác giả Mộng Tỉnh Lệ Thương - Danh sách truyện của tác giả Mộng Tỉnh Lệ Thương

Mộng Tỉnh Lệ Thương

Bản là Tiên Thiên kỳ tài, lại bởi vì Võ Hồn bị đoạt, Huyết mạch bị hao tổn, biến thành phế vật, cướp đoạt Võ Hồn nhân, lại bị thế nhân truy phủng, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Nhất triều Tiên Đế ký ức Giác tỉnh, tu Ngũ Hành tiên pháp, ngưng tụ năm loại Võ