Tác giả Mộng Trung Bút Chủ - Danh sách truyện của tác giả Mộng Trung Bút Chủ

Mộng Trung Bút Chủ

Kiếm Trảm Phong Lôi - Che Nhật Nguyệt Chưởng Khống Càn Khôn - Đảo U Minh Thế gian... Người có hàng tỷ - nhưng chỉ riêng ta một người xứng kiêu ngạo. Tiên giới Thanh Đế trùng sinh vạn năm trước, giáng lâm tại đô thị sầm uất, xa hoa truỵ lạc. Ai say nằm ngủ trên gối mỹ nhân Ai
Chương mới nhất: