Tác giả Một Diệp Thanh Thiên - Danh sách truyện của tác giả Một Diệp Thanh Thiên

Một Diệp Thanh Thiên

Thể loại: Đông Phương huyền huyễn Loạn cổ năm tháng, chư thánh tranh bá. Một cái được xưng "Ngủ thần" thiếu niên, nhân họa đắc phúc mở ra một môn công pháp nghịch thiên. Từ nay về sau, một cái thân thể vô song kỳ tài, hoành ép thiên địa,