Tác giả Nam Chiêm Đài - Danh sách truyện của tác giả Nam Chiêm Đài

Nam Chiêm Đài

Lục Cảnh xuyên việt đại phục , luân là một vị sắp ở rể tộc khác vọng tộc thiếu niên. Thế giới này kỳ quái lạ lùng , Lục Cảnh bắt đầu rơi vào người ở rể tiện tịch , lại đi không được vợ nhà , tiền đồ ảm đạm vô quang. Nhưng hắn đọc một lượt « Chu Dịch » , lại mở ra 【 Xu Cát Tị
Chương mới nhất:

Vô ngần Man Hoang, ức vạn cự tộc san sát, mai táng vô số bí ẩn, nhân tộc thế yếu, bụng ăn không no, thụ vạn tộc ức hiếp. Kỷ Hạ mang theo một gốc cấm hủ thần thụ giáng lâm vô ngần Man Hoang, lập Luân Hồi U Minh, sắc phong ngàn vạn thần linh, xây nhân tộc Thiên Đình. Thần t
Chương mới nhất: