Tác giả Ngã Ái Cật Sơn Trúc - Danh sách truyện của tác giả Ngã Ái Cật Sơn Trúc

Ngã Ái Cật Sơn Trúc

Tên gốc đầy đủ: Con đường bị các minh tinh nuôi dưỡng mỗi ngày zình trạng: Hoàn thành raw + convert: 121 chương. Đang lết edit... Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn gia thế, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử , Vả mặt, Biến thành động v
Chương mới nhất: Chương 116: Tuyệt Đẹp