Tác giả Ngã Ái Tiểu Mã Giáp - Danh sách truyện của tác giả Ngã Ái Tiểu Mã Giáp

Ngã Ái Tiểu Mã Giáp

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, báo thù, sủng, ngược tra nam thê thảm Edit: An Li Yêu nhau 7 năm, chung quy cũng không thể bách niên giai lão, bên nhau trọn đời. Bảy năm, cuối cùng cũng không thể tái hợp.  Tình yêu của hắn chỉ dành cho người được cho là thanh cao
Chương mới nhất: Chương 63