Tác giả Ngã Yêu Tuyển Điêu Thiền - Danh sách truyện của tác giả Ngã Yêu Tuyển Điêu Thiền

Ngã Yêu Tuyển Điêu Thiền

[Tối Cường Tôn Thượng Hệ Thống!] Tay trái Nhân Hoàng Kiếm, chân đạp Đại Bằng Điểu, chinh chiến thiên hạ. Đồng nhan hoàn mỹ, ma quỷ dáng người Ma Tôn tiểu Loli, là Bản Tôn thượng! Phong hoa tuyệt đại, đẹp như tiên nữ Nữ Nhi Quốc Quốc vương, là Bản Tôn thượng! Thần thánh c

Tối Cường Hoàng Đế Hệ Thống dung hợp bên trong — — Thiếu niên Quân Lăng Thiên, dưới cơ duyên xảo hợp vượt qua vì Đại Tần Đế Quốc hoàng tử, lại mở ra nghịch thiên vô cùng Hoàng Đế Hệ Thống, lại nhìn hắn như thế nào đăng cơ xưng Đế, quân lâm thiên hạ! Đin
Chương mới nhất: