Tác giả Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch - Danh sách truyện của tác giả Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch

Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch

Thiên Vũ đại lục, cường giả như rừng, vạn tộc cùng tồn tại, đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới... Một đời đan thần, bởi vì bỏ mình, linh hồn trùng sinh tại một tên phế vật thiếu niên trên thân, bằng vào trí nhớ của kiếp trước cùng siêu phàm đan đạo

Tuyệt đại Đan Vương, trọng sinh nhất thế, tu người khác không có công pháp, luyện người khác không luyện đan dược. Ngẫu nhiên chỉ điểm một chút những cái... Kia cái gọi là Đan Đạo Đại Sư, thuận tiện, tại thu mấy cái thiên tài làm đệ tử tùy tùng. “