Tác giả Ngân Hà (RiKa) - Danh sách truyện của tác giả Ngân Hà (RiKa)

Ngân Hà (RiKa)

Trong ngày đầu tiên nàng được xuyên qua, thì đã bị phụ thân áp giải lên kiệu hoa. Bất ngờ là nàng mới đi tới nửa đường, thì đã nhận được một tin dữ truyền đến! "Cái gì? Tên vương gia ốm yếu kia không chờ ta bái đường xung hỉ liền die?" Ha ha ha! 
Chương mới nhất: