Tác giả Ngô Đồng Tiểu Phong - Danh sách truyện của tác giả Ngô Đồng Tiểu Phong

Ngô Đồng Tiểu Phong

Thể loại: hiện đại, bách hợp Editor: QueenRebel Số chương: 75  Thiệu Đường: Bỗng nhiên phát hiện cảm giác của mình đối với vị đại tiểu thư kiêm tổng giám đốc kia rất lạ, hỏi thăm Thiệu Phong, Thiệu Văn, Thiệu Hiền thì mới biết đó là cảm giác thích một người a! Trước đây mình
Chương mới nhất: