Tác giả Ngũ Đồng Tiền - Danh sách truyện của tác giả Ngũ Đồng Tiền

Ngũ Đồng Tiền

Nguồn covert: Tàng thư viện Editor: Mèo siêu lười Nội dung/Vài lời của editor:  "Truyện của ta không có văn án, thú thực lúc trước ta toàn lấy văn án chỗ tàng thư viện thôi, mà nhắc lại là thấy buồn, máy của ta mấy hôm nay bị chập mạch, lúc gử
Chương mới nhất: