Tác giả Nguyễn Ngọc Ngà - Danh sách truyện của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà

Nguyễn Ngọc Ngà

Gia đình của Quỳnh Hoa là một gia đình phức tạp. Cũng không phải đông anh chị em, quan hệ rắc rối cỡ nào, chỉ là mẹ cô thì mê đánh đề, bao tiền cũng trút vào hết, còn ba dượng thì suốt ngày rượu chè, đánh bạc,... Thật sự là không phải ngườ