Tác giả Nguyễn Văn Thanh - Danh sách truyện của tác giả Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Văn Thanh

Truyện Giới Thần mình viết cho người việt nam, ít hán việt, dễ đọc truyện Là một trong số ít truyện mang dòng tiên hiệp hay xây dựng nên 1 vị vạn yêu chí tôn yêu tộc, vì nghịch thiên mà bị tiên giới hàng ma vệ đạo.. giết chết. Nhưng nhờ có th&a
Chương mới nhất: