Tác giả Nguyệt Phương Phỉ - Danh sách truyện của tác giả Nguyệt Phương Phỉ

Nguyệt Phương Phỉ

Tô Vinh ở cuộc sống hiện đại là một nữ tử rất bình thường, dung mạo bình thường, thành tích bình thường, cá tính nội liễm, làm việc trầm ổn Nàng từ thời còn trung học mãi tới khi đi làm, luôn có vài giây phút xao động, cũng muốn nghĩ tới việc t&igra