Tác giả Nguyệt Thanh Thu - Danh sách truyện của tác giả Nguyệt Thanh Thu

Nguyệt Thanh Thu

Converter: ngocquynh520 Editor: Dung Cảnh Nam chính: Lý Ngọc Nữ chính: Diệp Mộ Liễu Ba năm trước bản thân hắn trúng mị độc. Vì cứu hắn, nàng cùng hắn giao hoan.  Hắn nói chờ đến khi đề tên lên bảng vàng khi đó sẽ quay về cưới nàng, nhưng vừa đi liền đi đến ba năm. Ba năm s