Tác giả Nhan Nhược Khuynh Thành - Danh sách truyện của tác giả Nhan Nhược Khuynh Thành

Nhan Nhược Khuynh Thành

Thể loại: Xuyên không- Cung đấu Nguồn: wiki dịch Edit: Lô Vĩ Vi Vi Bởi vì một nhát đao chắn giúp hoàng đế mà Phượng Thiển đã mất đi ký ức. Nghe nói trước khi ký ức bị mất đi nàng chính là kẻ người gặp người khinh, ai nấy nơm nớp lo sợ. Nhưng vì sao khi tỉnh lại m
Chương mới nhất: