Tác giả Nhất Cửu Huyền Âm - Danh sách truyện của tác giả Nhất Cửu Huyền Âm

Nhất Cửu Huyền Âm

Một ngày mùa đông lạnh lẽo! Vào cái mùa đông xa cách nhau lần đầu ấy, cũng chính là ngày sinh nhật đầu tiên của tôi không có anh, tôi đã khóc! Rốt cuộc tình yêu là gì mà khiến người ta đau lòng đến vậy? Khiến con người