Tác giả Nhất Xích Nam Phong - Danh sách truyện của tác giả Nhất Xích Nam Phong

Nhất Xích Nam Phong

Xuyên qua đến một cái tu chân tiểu gia tộc, quá mức nghèo khó làm sao bây giờ? Chưởng đan thạch Đại Đạo, khai linh tuyền tiên điền, xây Hoang Cổ đại trận, dưỡng địa mạch động thiên. Này chút Dương Chân toàn diện. .. Không muốn đi làm. Đem trong nhà mấy
Chương mới nhất:

Sở Vân có chút hoảng! Xuyên qua trở thành tuyệt thế thiên tài, vạn chúng chú mục, nhưng không có dung hợp trí nhớ. Không hiểu tu hành, liền người chung quanh cũng không nhận ra, làm sao bây giờ? Càng chết là... Thiên Đạo con trai muốn c&ugrav
Chương mới nhất:

Xuyên qua thành tu chân đại lục một cái củi mục, cái kia còn tu chân em gái nhà ngươi? Một đạo thất thải hào quang sau đó, Dương Chân trực tiếp kéo banh trời! Hắn nhìn qua công pháp, trực tiếp mãn phẩm max cấp, học đều không học hết! Hắn luyện chế đan