Tác giả Nhị Nguyệt Liễu - Danh sách truyện của tác giả Nhị Nguyệt Liễu

Nhị Nguyệt Liễu

Converter: ngocquynh520 Editor: Puck Số chương: 182 chương (3 quyển) Nàng - Ôn Noãn là một nữ bác sĩ trung y, trong một lần cố ý chế ra thuốc độc, lại đem chính mình ra thử nghiệm, kết quả bỏ mình xuyên qua thành trưởng nữ phủ tướng quân. Cả đời này không bước chân ra khỏi p