Tác giả Nhiên Thiêu Địa Ngục Bào Hao - Danh sách truyện của tác giả Nhiên Thiêu Địa Ngục Bào Hao

Nhiên Thiêu Địa Ngục Bào Hao

Mang theo cấp 200 tam chuyển Đại Pháp Sư trí nhớ, Lục Dương trọng sinh trở lại mười năm trước, vận mệnh cùng hắn kể chuyện cười, đã từng mất đi, bị đoạt đi, hắn đều muốn một lần nữa cầm về. Trong trò chơi kiếm tiền kỹ xảo, phó bản hướng dẫn, truyền kỳ nhiệm vụ, trang bị xuất xứ, bản vẽ bí phương, chiến đấu kỹ xảo hắn tất cả đề
Chương mới nhất: