Tác giả Nữ Kim Cương Bất Hủ - Danh sách truyện của tác giả Nữ Kim Cương Bất Hủ

Nữ Kim Cương Bất Hủ

Trọng sinh Kaitou Izumi nắm giữ hệ thống, tại thế giới pokemon không ngừng phấn đấu đỉnh phong. Từ một cái không có gì tân nhân huấn luyện gia, trở thành bậc thầy pokemon siêu năng giả! Địa khu Kalos: Quán quân đại hội thường niên Địa khu Sinnoh: Pokemon Contest có mặt Dawn Địa khu H
Chương mới nhất: