Tác giả Nửa Bước Tang Thương - Danh sách truyện của tác giả Nửa Bước Tang Thương

Nửa Bước Tang Thương

U đại lục, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, một cái trấn nhỏ bên trong đích thiếu niên, rơi nhai trọng sinh, nhấc lên một hồi kinh động thiên cổ thủy triều.