Tác giả Phá Nam Tường - Danh sách truyện của tác giả Phá Nam Tường

Phá Nam Tường

- Lời tác giả: Nếu nhân sinh như bàn cờ, ta nguyện làm một con tốt, hành trình từ từ mà tiến, có ai thấy qua con tốt từng lui lại một bước chưa? - Lời dịch giả: Chắc hẳn mọi người ko xa lạ gì lão Phá Nam Tường này nhỉ? Các tác phẩm của lão có nội dung, tình t
Chương mới nhất: Chương 627: Hôn lễ