Tác giả Phàm Nhân Vọng Nguyệt - Danh sách truyện của tác giả Phàm Nhân Vọng Nguyệt

Phàm Nhân Vọng Nguyệt

Giang hồ... Giang hồ chính là đây. Chỉ cần có người, nơi đó chính là giang hồ. Có một vị tiên sinh cư ngụ tại Bạch Long Trấn Vị tiên sinh này hai chân bị phế, nhưng lại không phải là một người tầm thường. Trên tay có Đạn Chỉ Thần Thông, trong bụng có G
Chương mới nhất: