Tác giả Phong Bàn Nhược - Danh sách truyện của tác giả Phong Bàn Nhược

Phong Bàn Nhược

truyện chữ hay full Khí Thiếp Vương Gia -  “Hoàng huynh của ngươi thực yêu quý ngươi, nhưng bổn vương cũng sẽ không như hắn, hắn quản được quốc gia đại sự nhưng cũng không thể quản được việc trong vương phủ của bổn vương. Nói cho ngươi biết, từ lúc bước chân vào vương phủ, sinh mệnh của ngươi đ
Chương mới nhất: