Tác giả Phong Hội Tiếu - Danh sách truyện của tác giả Phong Hội Tiếu

Phong Hội Tiếu

5 năm trước, Diệp gia bị diệt, phế vật Diệp Thần thần bí mất tích. 5 năm sau, cái đó Diệp gia phế vật trở về! Mang cả người thông trời đất quỷ thần khiếp tu vi trở về! Lần này, Diệp Thần muốn cho trời kính sợ! Muốn cho đất đai run rẩy! Muốn chấp chưởng hết thảy, du ngoạn đỉnh thương khung!
Chương mới nhất: