Tác giả Phong Qua Vô Hằng - Danh sách truyện của tác giả Phong Qua Vô Hằng

Phong Qua Vô Hằng

Tình yêu luôn có những lý lẻ riêng của nó, chia tay nhau chưa chắc đã hết yêu nhau, nhưng vì lý do nào đó không thể ở bên nhau nữa. Cũng như biết trước được điều đó mà rất nhiều năm sau, đến cuối cùng thì chúng tôi cũng đường ai nấy đi,
Chương mới nhất: Chương 306: Kết truyện