Tác giả Phong Sinh - Danh sách truyện của tác giả Phong Sinh

Phong Sinh

Cố Duyên bị ép gả cho một người đàn ông không được bình thường. Không bình thường ở mức nào ư? Bạn có thể nghĩ ra một người chồng thiểu năng hay không, người đàn ông trưởng thành mà suy nghĩ và tư duy chỉ như đứa bé năm tuổi. Đã thế hắn lại còn ma