Tác giả Phong Vũ Thần Thoại - Danh sách truyện của tác giả Phong Vũ Thần Thoại

Phong Vũ Thần Thoại

Kim sắc quang vũ buông xuống, Địa Cầu hết thảy đều bị cải biến, Zombies hoành hành, biến dị thú ẩn hiện, vô số khủng bố giống loài xuất hiện, Vương Song, đã thức tỉnh dị năng của mình, ở cái này hỗn loạn thế gian hoành không xuất thế, thôn phệ thiên phú, thôn phệ chư thi&ec