Tác giả Phong◥✯◤Vô◥✯◤Thường - Danh sách truyện của tác giả Phong◥✯◤Vô◥✯◤Thường

Phong◥✯◤Vô◥✯◤Thường

Một thế giới chứng đựng nhiều nhân tài. Điển hình là một đứa trẻ theo lẽ thông thường không nên tồn tại, Lại có thêm một vị pháp sư mang 2 giòng máu Đông Tây. Một nhà khoa học trong thế giới ma thuật. Một kẻ đầu óc thông minh, bình tĩnh, tham lam tri
Chương mới nhất: