Tác giả Phụ Thị Phi - Danh sách truyện của tác giả Phụ Thị Phi

Phụ Thị Phi

Lão gia tử chỉ vào bông hoa đồng dạng nữ nhân nói: "Về sau gọi mẹ", chỉ vào nụ hoa đồng dạng nữ hài nói: "Đây là ngươi muội." Muội muội của ta không đáng yêu. Nàng cao ngạo tự đại thiếu nói quả ngữ trời sinh tính cổ quái, lại hiểu được lấy