Tác giả RedRuby - Danh sách truyện của tác giả RedRuby

RedRuby

Số chương: Chưa rõ Thể loại: BG, 1vs1, 3S, thanh xuân vườn trường,..... Truyện này được viết để thỏa mãn sở thích riêng của tác giả - chính là mình. Là lần đầu viết còn non tay và hồi đó cô dạy văn hay phê là viết dài dòng, lan man, nên... b&a
Chương mới nhất: