Tác giả Sương Nhiễm Tuyết Y - Danh sách truyện của tác giả Sương Nhiễm Tuyết Y

Sương Nhiễm Tuyết Y

Convert: gachuaonl Edit: Chuối Anna (Macaroni) Kiếp trước nàng bị người bán đứng nên phải bỏ mạng. Khi được trùng sinh, mở mắt ra lần nữa nàng lại trở thành Nhị tiểu thư trong phủ Uy Viễn Tướng Quân. Người người đều biết Nhị tiểu thư ở phủ Tướng Quân dễ bắt nạt nhưng không ai biết linh hồn bên trong đ&at