Tác giả Tạ Nhất Tử - Danh sách truyện của tác giả Tạ Nhất Tử

Tạ Nhất Tử

Dịch: Yêu Ác long thiếu nữ lại bị lừa trở thành cô dâu, thiếu nữ than vãn suốt cả đời. - Ngài là rồng à? - Đúng vậy