Tác giả Tả Nhĩ Tư Niệm - Danh sách truyện của tác giả Tả Nhĩ Tư Niệm

Tả Nhĩ Tư Niệm

Mang theo một thân thông thiên bản lĩnh hung hăng trở về. Biết chữa bệnh, biết đoán mệnh, biết chế thuốc, biết bày trận, biết luyện phù... "Phía trên thế giới này không có ta không làm nổi sự tình!". Trầm Phong.
Chương mới nhất:

Năm trăm năm sau quốc gia bồi dưỡng ra được siêu cấp nhân tài, ở một lần thi hành trong nhiệm vụ bỏ mình, linh hồn xuyên qua nhập vào thân ở một gã hoạn có hoảng sợ chứng đại gia tộc thiếu gia trên người, từ đó bắt đầu hắn kiểu như trâu bò nhân sinh, buôn bán, quâ