Tác giả Tà Tâm Vị Mẫn - Danh sách truyện của tác giả Tà Tâm Vị Mẫn

Tà Tâm Vị Mẫn

Lâm Phàm trùng sinh huyền huyễn thế giới, bỏ ra mười tám năm xoát ra đỉnh cấp tư chất. 【 linh mạch: Hỗn độn linh mạch, tuyệt thế linh mạch, ẩn chứa toàn thuộc tính linh mạch, tăng lên nghìn lần tốc độ tu luyện. 】 【. . . Tác phẩm nhãn hiệu: Sảng văn vô địch cẩu vương hệ thống.
Chương mới nhất:

Chí Tôn Thần Hoàng - Chí Tôn Thần Đế. Tu Chân Giới Thiên Hỏa cấp Luyện Khí Tông Sư Diệp Thần tại tấn cấp Thần Hỏa cấp Luyện Khí Tông Sư lúc, luyện chế Thần Khí tao ngộ Thiên Kiếp, Nhục Thân hóa thành kiếp tro, Thần Hồn trọng sinh tại Huyền Thiên Thế Giới tr&ug

Không thể bỏ qua bộ truyện tiên hiệp hot mang tên Vô Thượng Sát Thần mà tác giả Tà Tâm Vị Mẫn vừa cho ra mắt đọc giả thời gian gần đây. Cái gì mới là thiên tài? Vô luận bất luận cái gì chiến kỹ, công pháp đều có thể hoàn toàn lĩ
Chương mới nhất: