Tác giả Tầm Mạt Ương Ương - Danh sách truyện của tác giả Tầm Mạt Ương Ương

Tầm Mạt Ương Ương

Editor: Diệp Lưu Nhiên (Ran)  Nữ chính là một người mạnh mẽ lại ngang tàn không dễ dàng chinh phục, nàng ở thời hiện đại là một đặc công nhưng chỉ là giả, cứ thế mà linh hồn nàng xuyên về dị giới trùng sinh, biến thành phế vật kiêm hoàn khố tiểu tước gia tam
Chương mới nhất: