Tác giả Tam Thốn Hàn Mang - Danh sách truyện của tác giả Tam Thốn Hàn Mang

Tam Thốn Hàn Mang

Thiếu niên trời sinh Chí Tôn Thần mạch, lại bởi vì một khỏa thiện tâm rơi xuống trần thế. Ngập trời oán khí kích hoạt Thần Ma Lệnh, đến Thần giới vô thượng bá chủ truyền thừa, mười đại Thái Cổ Hung Thú chân huyết tôi thể, tại nghịch cảnh bên trong quật khởi! Lấy phàm nhân chi khu, đấu cái kia đầy trời Thần Phật, hỏi cái kia thế gian tình nghĩa cân lượng, đạo lý bao nhiêu? ! Đã
Chương mới nhất: Chương 100: Mộng

Có một loại người, tự sinh ra một khắc kia trở đi, liền nhất định bất phàm. Thiếu niên trời sinh Chí Tôn Thần Mạch, chúng tinh phủng nguyệt, tạo hóa thiên định, nhất định xưng hùng nhất phương, lại bởi vì một viên thiện tâm rơi xuống phàm trần. Ngút trời oán khí tron
Chương mới nhất: Chương 1430

Vạn Đạo Kiếm Tôn - Vạn Đạo Kiếm Thần. Ngàn năm trước, Thiên Thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài ngoài ý muốn ngã xuống, ngàn năm sau trọng sinh trở về, lại kinh người phát hiện, nguyên lai kiếp trước chính mình ngã xuống, thế nhưng đều không phải là ngẫu nhiên c