Tác giả Tàn Nguyệt Bi Mộng - Danh sách truyện của tác giả Tàn Nguyệt Bi Mộng

Tàn Nguyệt Bi Mộng

Một đôi thiên nữ - thiên ma, vì khối tình si mà khổ ải luân hồi ba kiếp. Chốn nhân gian, có người chỉ vì mất đi hồng nhan tri kỷ, một đêm đã bạc mái đầu. Tan mộng mười năm, tâm đầy oán hận, chàng xả thân nhập vào ma đạo...  Gặp lại người xưa, lò