Tác giả Thái Nhất Sinh Thủy - Danh sách truyện của tác giả Thái Nhất Sinh Thủy

Thái Nhất Sinh Thủy

Quỷ Bí Chi Quý đến nay, giữa thiên địa xuất hiện thần bí chất môi giới, có thể dẫn vạn vật tiến hóa, thu hoạch được siêu phàm chi lực. Từ đây thế giới cũ bị đánh nát, người cùng không phải người sa vào đến trong chiến tranh to lớn, cuối cùng nhân loại trả gi&aacut
Chương mới nhất: Chương 89: Kết thúc

Lịch sử thời không giao thoa, là quá khứ hay là tương lai? Thế giới cuối cùng, có tồn tại hay không chung cực? Khi mở ra thân thể tiềm năng gông xiềng, quang minh cùng hắc ám nguyên lực thống nhất, có thể hay không bao trùm Thần Minh? Biến mất lịch sử trống không, a
Chương mới nhất:

Mười lăm năm trước, Thiên Vũ giới một trong thập đại phong hào Vũ Đế, Phá Quân Vũ Đế… Cổ Phi Dương, tại sơn mạch Thiên Đãng bất ngờ ngã xuống, chấn động toàn bộ đại lục! Sau đó các thế lực lớn sóng ngầm phun trào, các loại xung đột càng ngày càng kịch liệt, đại lụ