Tác giả Thái Nhất Sinh Thủy​ - Danh sách truyện của tác giả Thái Nhất Sinh Thủy​

Thái Nhất Sinh Thủy​

Thể loại: Đông Phương Huyền Huyễn Thương Khung tinh vực, Vũ Hồn ngàn vạn. Có phi long tại thiên, có thể một ngày ngàn dặm. Có bá khí vô song, có thể đẩu chuyển tinh di. Dương Thanh Huyền người mang thập đại chí cường Vũ Hồn một trong "Thiên Hạ Hữu Địch", từ đâ
Chương mới nhất: