Tác giả Tháng Bảy Mùa Hạ - Danh sách truyện của tác giả Tháng Bảy Mùa Hạ

Tháng Bảy Mùa Hạ

Mô típ chuyện tình cảm kiểu Lọ Lem và Hoàng Tử đã có rất nhiều. Nhưng mỗi câu chuyện lại có những tình tiết và nút thắt khác nhau, để khi chúng ta đọc câu chuyện vẫn tò mò muốn biết xem tác giả gỡ nút thắt và giải quyết vấn đề ra sao nhằm đi đ