Tác giả Thanh Canh Điểu - Danh sách truyện của tác giả Thanh Canh Điểu

Thanh Canh Điểu

Thể Loại: xuyên không, sủng văn, lâu ngày sinh tình, hệ manh*, vương phi Coverter: gachuaonl Editor: Tiểu Y Độ dài: 242 chương Trong ngôi miếu đổ nát, mỗ gia ăn xong lương khô trong tay, yên lặng nhìn chăm chú vào bánh bao còn sót lại trong tay Tô Mặc Nhi. T&