Tác giả Thanh Chúc Kỉ Hứa - Danh sách truyện của tác giả Thanh Chúc Kỉ Hứa

Thanh Chúc Kỉ Hứa

Tên Hán Việt: Kim thiên dã vĩ nhi tâm động Tác giả: Thanh Chúc Kỉ Hứa/Bao nhiêu cháo trắng Số chương: 59 chương Bìa: Tâm Tít Tắp - HNC Sau khi kết hôn, lần đầu tiên phóng viên có thể phỏng vấn hiện trường Phong Thần. Mọi người nhao nhao dò hỏi đời
Chương mới nhất: Chương 60 Chương 60