Tác giả Thanh Thanh Thùy Tiếu - Danh sách truyện của tác giả Thanh Thanh Thùy Tiếu

Thanh Thanh Thùy Tiếu

Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng vi