Tác giả Thành Trân Trân - Danh sách truyện của tác giả Thành Trân Trân

Thành Trân Trân

Thể loại: Xuyên không, nữ cường, cực sủng Nhân vật chính: Lam U Niệm x Phong Dực Hiên Trợ diễn: Tứ Vương gia Phong Hạ Kỳ (thích thầm U Niệm) x Công chúa Nguyệt Bạch Liên (yêu U Niệm), Thái tử Hoa quốc Hoa Hưu Nghi (yêu đơn phương U Niệm) Cặp đam mỹ: Kinh Vô An x Vũ Lưu Ly, Lam Kiến Quân;
Chương mới nhất: